menu
Word Lid
De mening van de burger is niet van tel in Leopoldsburg !

Op de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad van 6 juli 2022  in Leopoldsburg waren er enkele burgers die hun frustraties uitten over de overlast die asielzoekers in onze gemeente veroorzaken. Jonge meisjes worden lastig gevallen, diefstallen worden gepleegd in onze lokale supermarkten, buurtbewoners van het asielcentrum ondervinden  lawaaihinder, gevechten en onrust onder de asielcentrumbewoners,.....zetten kwaad bloed bij onze inwoners. De politiediensten worden bijna wekelijks opgetrommeld maar toch wordt er niet altijd  een pv opgemaakt zoals blijkt  uit de cijfers, daar er 4 maar incidenten in de zomerperiode werden opgetekend.

De inwoners zijn die overlast met asielzoekers meer dan beu en maakten hun verzuchtingen over aan de voorzitter en tevens burgemeester Wouter Beke tijdens die bewuste zitting.

Dhr. Beke was hiermee niet opgezet en heeft onmiddellijk de politie ingeschakeld en de kwade burgers uit de raadzaal  laten verwijderen.

Omdat er waarschijnlijk wel meer vragen en voorstellen zijn onder onze burgers besloot onze fractie Vlaams Belang Leopoldsburg-Heppen om een voorstel tot raadsbesluit in te dienen op de gemeenteraad van 7 september 2022 om inwoners uit Leopoldsburg de kans te geven vragen te stellen aan onze burgemeester en schepenen tijdens de maandelijkse raadszittingen. Een zogenaamd vragenhalfuurtje voor de inwoners van Leopoldsburg.

In het verleden werd door ex-waarnemend Mevr. Marleen Kauffmann namelijk beloofd dat men de  burgers meer bij het beleid zou willen betrekken. "Je merkt dat de bevolking hier tegenwoordig om vraagt" beweert ze nog in het artikel van het tevredenheidsonderzoek van de UHasselt en HBVL waaruit blijkt dat slechts 64% van onze inwoners tevreden zijn met het huidige beleid van onze gemeente.

Ons voorstel werd verworpen door de meerderheidspartijen CD&V en Vooruit, wat duidelijk  tegenstrijdig is met wat men beweert in de pers.

De mening van de kampenaar telt niet voor het huidige beleid. 

Vragen en spreken mogen absoluut niet, betalen altijd wel !!!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF