menu
Word Lid
Vlaams Belang heeft oog voor de sociale noden van onze gemeente

- Overheveling van het rusthuis naar intercommunale Vitas, met de daaraan verbonden kostenverhoging, moet weer ongedaan worden gemaakt zoals in het contract met Vitas opgenomen.

- De “sociale campus” mag niet naar de Broedersschool verhuizen omwille van verlies van onpartijdigheid.

- De jeugd moet eindelijk een betaalbaar eigen jeugdhuis krijgen

- Lidgelden van verenigingen ed. moeten betaalbaar blijven, ook voor de minderbedeelden.

- Mensen met een hindernis moeten zeer dringend aandacht krijgen!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF